Niektóre zwierzęta, które

w 2019 roku znalazły dom

wróciły do swoich właścicieli lub udało nam się im pomóc