Samochód podarowany Fundacji!

Samochód podarowany Fundacji!
Codzienna ciężka praca całej ekipy Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt, pozwala nam z dnia na dzień realizować coraz więcej i coraz lepiej rozwijać nowe projekty i nowe pomysły, a tym samym jeszcze skuteczniej nieść pomoc potrzebującym zwierzętom z całych Bieszczad.

Nasze wysiłki zostały docenione przez Pana Krzysztof Kuncelman, znanego bieszczadzkiego przedsiębiorcę i społecznika, miłośnika zwierząt, właściciela
Villa Collis - Bieszczady, Prezesa Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny, fundatora naszej Fundacji BOOZ, który przekazał nam do użytkowania samochód, dostosowany do ratownictwa weterynaryjnego, niesienia pomocy w przypadkach zagrożeń dla życia i zdrowia i działań interwencyjnych, ale także abyśmy jeszcze szybciej i sprawniej mogli działać i docierać w miejsca do tej pory dla nas niedostępne.

Dziękujemy nie tylko w imieniu swoim, ale również wszystkich zwierząt, którym uda się pomóc dzięki nowemu doposażeniu!