Oświadczenie w sprawie nieznanej grupy ludzi

Oświadczenie w sprawie nieznanej grupy ludzi
W związku z napływającymi do nas licznie informacjami dotyczącymi działań na terenie Bieszczad,  organizacji / grupy ludzi, która podejmuje działania kontrolne niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa (tak wynika z informacji nam przekazanych) informujemy, iż nie są to działania Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt i nie posiadamy na ten moment wiedzy, kto dokładnie podejmuje te czynności.

Oświadczamy tym samym, że Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt, realizuje swoje działania na terenie pow. Bieszczadzkiego, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi, a także w ramach umów / porozumień z jednostkami samorządów terytorialnych, Państwową Inspekcją Weterynaryjną i innymi instytucjami państwowymi, a jej pracownicy / wolontariusze są oznaczeni i istnieje pełna możliwość ich identyfikacji. 

 
 
W każdym przypadku niezależnie od sytuacji, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności podmiotu czy zgodności z prawem przeprowadzonych czynności skontaktujcie się z najbliższą komendą Policji lub za dzwońcie na numer 112.
 
Uprzedzając ewentualne spekulacje informujemy, iż niniejszy post nie jest atakiem na kogokolwiek bo nawet do końca nie wiemy kogo reprezentują owe osoby (na pewno żadną ze znanych nam organizacji działających w regionie), a w związku z zapytaniami napływającymi do nas w tej kwestii i utożsamianiem nas z działaniami nie realizowanymi przez nas, które według otrzymanych informacji, są niezgodne z prawem. Od zawsze ceniliśmy i cenimy sobie współpracę z innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt i staramy się ją sukcesywnie rozwijać nie tylko z różnymi podmiotami w obrębie województwa, ale również na terenie całego kraju, jak i poza nim. Od zawsze stawialiśmy na profesjonalne i racjonalne podejście, niżeli na nadgorliwe szeryfowanie poza granicami prawa - dlatego jeszcze raz zaznaczamy, iż z powyższymi sytuacjami nie mamy nic wspólnego.