Czym jest INSPEKTORAT BOOZ?

Inspektorat powstał w odpowiedzi na coraz powszechniej występujący problem w naszym regionie, nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt, stosowania przemocy wobec nich, czy niewłaściwych warunków ich utrzymania. Niestety, ludzie, którzy nie stosujący się do obowiązującego prawa, często czują się bezkarnie, dlatego właśnie potrzebne są stanowcze i skuteczne działania.
 

Inspektorat Ochrony Zwierząt BOOZ, tworzą odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani ludzie (wymagania wiedzy teoretycznej i praktycznej są jednymi z najbardziej rygorystycznych w Polsce w przypadku organizacji działających na rzecz zwierząt). Odpowiednia struktura organizacyjna i szczegółowe procedury sprawią, że wszystkie działania są odpowiednio nadzorowane i koordynowane; w trosce o kompetentne realizowanie wszystkich zadań.

Image

ZADANIA I KOMPETENCJE INSPEKTORATU

Pomoc interwencyjna

Pomoc interwencyjna

Inspektorat realizuje interwencje na rzecz zwierzętą, wobec których łamane są przepisy prawa nie tylko pomagając, ale dokładając wszelkich starań, aby osoby dopuszczające się niewłaściwych czynów ponosił konsekwencje; sprawy mogą kończyć się nie tylko karami grzywny, ale również surowymi wyrokami sądowymi, w tym ograniczenia lub pozbawienia wolności. 
Kontrola zwierząt

Kontrola zwierząt

Całorocznie realizowane są kontrole stanu zwierząt, zarówno w gospodarstwach rolnych jak i u osób prywatnych. Podejmowane działania odbywają się w ramach projektów realizowanych przez Inspektorat, na mocy obowiązujących przepisów prawa, zgłoszeń osób trzecich, a także na mocy porozumieć m.in. z Inspekcją Weterynaryjną czy Policją. 
Egzekwowanie przepisów

Egzekwowanie przepisów

W związku z częstym łamaniem przepisów dotyczących zwierząt, Inspektorat konsekwentnie prowadzi działania mające na celu ich egzekwowanie (nie tylko w kwestii ich ustrzymywania, ale również w każdej innej sytuacji), jak i również dokłada starań, aby zwiększać poziom wiedzy i umiejętność podejmowania właściwych decyzji przez ludzi.
Działania operacyjne

Działania operacyjne

Inspektorat ściśle współpracuje z Policją, Państwową Inspekcją Weterynaryjną, Prokuraturą, Strażą Graniczną i innymi służbami mundurowymi, a także instytucjami państwowymi, w kwestiach zwierząt, wynikających z ich uprawnień i zakresu kompetencji, tworząc innowacyjne systemy wymiany informacji, jak i również skutecznie realizując działania operacyjne.

Rekrutacja

Zastanów się dobrze

Jeśli nie jest Ci obojętny los zwierząt i  chcesz aktywnie uczestniczyć w poprawie ich bezpieczeństwa i warunków bytowania, w ratowaniu ich zdrowia i życia; spełniając podstawowe kryteria, możesz przystąpić do rekrutacji na stanowiska Inspektora Ochrony Zwierząt.

Oczywiście należy pamiętać, że praca w Inspektoracie wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a aby objąć stanowiska Inspektora, nie wystarczy spełnić tylko podstawowych wymagań i zdać egzamin. Po przejściu etapu rekrutacyjnego, czeka Cię kolejna porcja wiedzy i nowych umiejętności do przyswojenia, a także sporo praktyki, wyzwań i naprawdę trudnych sytuacji. To jednak nie wszystko... przyjdzie Ci się spotkać z cierpieniem, bólem i rozpaczą, tak samo zwierząt jak i ludzi... być może niektóre sytuacje zwyczajnie Cię przerosną, ale w każdej z nich będziesz musiał zachować zimną krew i pełen obiektywizm.

Podstawowe wymagania

Wymagania, jakie stawiamy osobą ubiegającym się o stanowisko w Inspektoracie są prawdopodobnie najbardziej wymagającymi w Polsce, wśród organizacji działających na rzecz zwierząt - ale to tylko dla tego, że najważniejsza jest dla nas skuteczność i możliwość profesjonalengo niesienia pomocy zwierzętom.

Do podstawowych kryteriów zaliczyć można:
- Ukończone 21 lat
- Zaświadczenie o niekaralności 
- Badania lekarskie i psychologiczne
- Zdany pozytywnie egzamin teoretyczny i praktyczny 

 

Struktura organizacyjna Inspektoratu

Zarząd i Inspektor Generalny

Najwyższym organem sprawującym władzę nad Inspektoratem jest Zarząd Fundacji. Zarząd może powołać Inspektora Generalnego i jego zastępce do realizacji jego działań bezpośrednio w Inspektoracie.

Zarząd i Inspektor Generalny

Oddziały Powiatowe

Inspektorat, relizuje swoje zadania na terenie powiatu Bieszczadzkiego, a w przyszłości najprawdopodobniej również Leskiego, w związku z czym w celu sprawnej realizacji wszystkich działań podzielony jest na Oddziały Powiatowe.

Kierownictwo i Inspektorzy

Każdy oddział Powiatowy, składa się z Kierownika oddziału i Inspektorów, do których przypisany jest domyślnie obszar działania.  

Kierownictwo i Inspektorzy

INSPEKTORZY

  • Aplikant - w chwili pozytywnego zdania egzaminów do Inspektoratu, osoba taka rozpoczyna okres praktyki przy pomocy w przeprowadzanych interwencjach. 
  • Młodszy Inspektor - uprawniony jest do aktywnego udziału w prowadzonych zadaniach i interwencjach, jednak wyłącznie z udziałem Inspektora prowadzącego. Nie ma możliwości samodzielnie prowadzić spraw.  
  • Inspektor - uprawniony jest do samodzielnego podejmowania Interwencji, prowadzenia innych działań i spraw.
  • Starszy Inspektor - dodatkowo posiada uprawnienia do reprezentowania Inspektoratu i spraw (w tym innych Inspektorów) w instytucjach państwowych, występowania w sprawach przed SądamI itd.