Obszar działania Inspektoratu

Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt

Image
Inspektorat Ochrony Zwierząt, swoje działania obecnie realizuje wyłącznie na terenie powiatu Bieszczadzkiego, jako oddział powiatowy. W przyszłych planowane jest rozszerzenie działań na obszar powiatu leskiego, w którym obecnie nie prowadzone są działania Inspektoratu w sposób ciągły. 

Dlaczego Inspektorat działa na ściśle określonych obszarach?

Wprowadzenie rejonizacji było niezbędne celem osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Nie jesteśmy w stanie być wszędzie i pomóc wszystkim, a skala problemu zwierząt w całych Bieszczadach jest ogromna, dlatego skupiamy się na tym regionie. Poza tym na terenie powiatów przyległych m.in. sanockiego czy przemyskiej, sprawnie działają inne organizacje niosące pomoc interwencyjną potrzebującym zwierzętom. Posiadamy również ograniczoną liczbę wykwalifikowanych  Inspektorów (a zakres wiedzy i umiejętności jakich od nich wymagamy, jest najprawdopodobniej najbardziej rygorystyczny w kraju, z pośród organizacji działających na rzecz zwierząt) mogących realizować działania całego Inspektoratu, dlatego skupiamy się na obszarach, na terenie których rzeczywiście jesteśmy w stanie efektywnie działać i współpracować nie tylko z władzami lokalnymi, instytucjami państwowymi ale również i służbami mundurowymi. Terytorialne wyznaczenie obszarów naszych działań, nie zmienia jednak faktu, iż prawnie Inspektorat uprawniony jest do działania na terenie całego kraju.