Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

Niniejszy serwis przetwarza pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) w celach:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zapamiętania podejmowanych przez Użytkownika interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Ustawienia plików cookies, każdy może indywidualnie skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

 

RODO

Niektóre funkcjonalności serwisu wymagają dodatkowo wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z nich. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt, 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne.
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Bieszczadzką Organizacją Ochrony Zwierząt, poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów prawa i odpowiedzialności ciążącej w tym zakresie na Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt.
b) usprawnienia przepływu i wymiany informacji pomiędzy Bieszczadzką Organizacją Ochrony Zwierząt, a organizacjami o podobnych celach statutowych, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami państwowymi, z zakresu ochrony zwierząt wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a także z przepisów pokrewnych.
c) tworzenia zbiorczych i niepublicznych baz danych i ewidencji, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu Bieszczad i poziomu ochrony zwierząt.
d) innym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
e) monitorowania i analizowania ruchu sieciowego przez zaufanych partnerów, a także w celu gromadzenia i przetwarzania plików coockies.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
b) prawo do żądania poprawiania lub aktualizacji danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach mających prawne uzasadnienie co do zasadności, a także do przenoszenia danych osobowych.
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, która powinna mieć formę pisemną. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Bieszczadzką Organizację Ochrony Zwierząt w Ustrzykach Dolnych danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie tych danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
9. Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarte między stronami porozumienie lub umowa.
10. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.