ZGŁOSZENIE ZDARZENIA
Aby dokonać zgłoszenia uzupełnij wszystkie wymagane pola w poniższym formularzu i prześlij nam zgłoszenie. 
Pamiętaj aby poprawnie uzupełnić wszystkie informacje. Zgłoszenie wypełnione nieprawidłowo będzie odrzucane automatycznie przez system weryfikacyjny.
Podaj Twoje imię.
Poda Twoje nazwisko.
Wybierz rolę, jaką pełnisz w zgłaszanym zdarzeniu
Twój aktualny adres zamieszkania:
(adres będzie również adresem korespondencyjnym)
Podaj ulicę i numer domu / mieszkania
Twój kod pocztowy (bez znaki - pomiędzy cyframi np. 38700)
Podaj nazwę Twojej miejscowości.

Dane kontaktowe:
(Niezbędne do weryfikacji zgłoszenia)

Podaj Twój numer telefonu
Podaj Twój adres poczty elektronicznej.
Podaj informacje dotyczące lokalizacji, w której miało lub ma miejsce zgłaszane zdarzenie. 
Jeśli jest Ci znany, podaj dokładny adres tj. ulice i numer budynku / lokalu
Podaj kod pocztowy miejscowości, w której zgłaszane zdarzenie ma / miało miejsce. (bez znaki - pomiędzy cyframi np. 38700)
Podaj miejscowość, w której zgłaszane zdarzenie ma / miało miejsce.
Wypełnić tylko kiedy zgłoszenie dotyczy konkretnej osoby. 
Podaj imię osoby, której dotyczy zgłoszenie.
Podaj nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie.
Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola, a także najdokładniej jak potrafisz opisz całe zdarzenie. 
Opisz szczegółowo zgłaszane zdarzenie
Wybierz, jak często dochodzi do opisywanego zdarzenia.
Podaj możliwie najdokładniejszą datę kiedy zdarzenie miało miejsce lub od kiedy dzieje się opisywana sytuacja.
Wybierz instytucje / organizacje do których sytuacja była wcześniej zgłaszana.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub wybierz z dysku
Dodaj zdjęcie / film / dokument, który chciałbyś załączyć do niniejszego zgłoszenia (limit 10 plików)
Aby wysłać zgłoszenie i aby mogło ono być przyjęte niezbędne jest zapoznanie się z odpowiedzialnością prawną i wyrażenie odpowiednich zgód.